Verzend- en Terugzendregeling

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product
doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het
product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u
het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u
meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor
kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u
aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.
Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld
verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of
onderdeel heeft ontvangen.

Op het ogenblik dat u met ons een regelmatige levering van producten bent
overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een
door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt. Om gebruik te
maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan
ons terug te zenden, inclusief een mededeling dat u een beroep doet op uw
herroepingsrecht, naar:

My and Your Style
Marktplein 33
3590
Diepenbeek
België
info@myandyourstyle.be

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking terug te
zenden.

Terugbetaling

Nadat u gebruik heeft gemaakt van uw herroepingsrecht ontvangt u alle betalingen,
exclusief eventuele leveringskosten voor de heenzending, binnen veertien dagen terug.
Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een
andere methode met ons afspreekt.
U draagt zelf de kosten voor de retourzending. Afhankelijk van de door u bestelde
producten kunt u ervoor kiezen om deze gratis zelf terug te bezorgen bij My and Your
Style.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:
Producten die speciaal voor u op bestelling zijn samengesteld.

Wij wijzen u erop dat ook onze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
U kunt deze raadplegen via onze website.