MyandYourStyle is een product van Anita Stouten. Hierna te noemen:
MyandYourStyle.

MyandYourStyle heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en
de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website
verspreide informatie is slechts informerend van aard. MyandYourStyle
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het
directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn
op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

MyandYourStyle garandeert niet dat de op de website te vinden informatie te
allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal
leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie
op deze site kan op ieder door MyandYourStyle gewenst moment worden
gewijzigd.

Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van
derden, dan betreffen dat websites waarvoor MyandYourStyle op geen enkele
wijze verantwoordelijk is.
MyandYourStyle aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links
oplevert.
Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat
MyandYourStyle de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts
bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een
mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.